DATA PEGAWAI

Home1 Data Pegawai Kepala Badan
Nama : Drs. ISKANDAR SYAHRIYANTO, MH
NIP : 19740527 199303 1 002
Bidang : KEPALA BADAN
Jabatan : KEPALA BAPPEDA
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
Golongan : IV/c
Email :
Nomor Telpon :