DATA PEGAWAI

Home1 Data Pegawai Kepala Badan
Nama : Ir. ZULFAKAR, M.Si
NIP : 19640311 199103 1 012
Bidang : KEPALA BADAN
Jabatan : KEPALA BAPPEDA
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
Golongan : IV/c
Email :
Nomor Telpon :